PEAK TEAM TEAL PROJECT to innowacyjna metodyka pracy coachingowej z grupami i zespołami, angażująca i rozwijająca niestandardowe kompetencje, pobudzająca indywidualny i grupowy potencjał który często pozostaje niedostępny dla tradycyjnych metod rozwojowych. Poprzez wykorzystanie dorobku neuronauki, praktyki integralnej i systemowej, ludzie, zespoły i organizacje dostają możliwość wejścia na swój szczytowy poziom rozwoju, świadomości i działania.

Uczestnicy team-coachingów w ramach programu PEAK TEAM TEAL PROJECT mają możliwość pobudzenia intuicji, empatii i twórczego myślenia, doświadczają przejścia od poziomu ego (rozwój siebie) do poziomu eko (rozwój nas).  Biorą autentyczną odpowiedzialność i dążą do samoorganizacji działania.  Poprawia się ich uważności i koncentracja oraz obniża poziom stresu. Jednocześnie uruchomiają się w pełni zasoby zespołu pochodzące z synergii działania.

Więcej korzyści:

 • Pobudzenie myślenia kreatywnego, syntetycznego, widzenia całościowego problemu, pobudzenie intuicji, pobudzenie elastyczności działania. Radzenie sobie z niestandardowymi problemami, kreatywnymi sposobami a nie schematami. Wyrównanie myślenia lewo i prawo półkulowego.
 • Integracja wartości indywidualnych i grupowych
 • Ekologia działania
 • Kolektywny indywidualizm
 • Zwiększenie świadomej samodzielności pracowników
 • Wspólne patrzenie w jednorodną wizję organizacji
 • Świadome zarządzanie własnym potencjałem i zespołowym
 • Uporządkowanie relacji i komunikacji grupowej
 • Wyrównanie i wymiana zasobów zespołu
 • Wypełnienie luk systemowych organizacji
 • Zarządzanie emocjami, wzrost świadomości swoich emocji

Jeśli chcesz poznać szczegóły Peak Team Teal Project zadzwoń i umów się z nami na spotkanie: 791 518 909

team image
Aneta Jurewicz
Właścicielka JUREWICZ COACHING PROJEKT, trener, coach ACC International Coach Federation, wykładowca, Mentor Coach ICF Global, Członek komisji ds. Nauki International Coach Federation Polska. Certyfikowany Coach Zespołowy i Grupowy. Prelegent na Ogólnopolskich Konferencjach branży szkoleniowej.

Wykładowca i trener coachingu na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, kierunkach: Coaching i Mentoring Organizacyjny oraz Life Coaching. Trener Coachingu w Szkole Coachów Akademii SET. Prowadzi warsztaty w Szkole Trenerów Biznesu Akademii SET.

Coaching jest jej ogromną pasją, specjalizuje się w prowadzeniu coachingu wyższej i średniej kadry managerskiej oraz coachingu zespołów szczególnie w branży medycznej,farmaceutycznej i finansowej.

Prowadzi autorskie warsztaty: Manager Coachem, przygotowując managerów do korzystania z narzędzi coachingowych w zarządzaniu.

Wpisana na listę Mentor Coachów ICF Global prowadzi mentorcoaching i superwizje dla coachów w procesie akredytacji ICF.

Autorka rubryki coaching w czasopismach: BUSINESSMAN.PL oraz ALTER BUSINESS.INFO.

Redaktorka działu Business Magazynu Kobbieciarnia

Dyrektor merytoryczny szkoleń medycznych YOUVENA. Twórca Akademii Przedsiębiorczości dla Lekarzy. Zarządza i projektuje procesy rozwojowe dla managerów, lekarzy, farmaceutów, przedstawicieli medycznych.

Wolontariusz Fundacji Gajusz

team image
Łukasz Marciniak
Doktor nauk społecznych, executive coach, konsultant zarządzania. Jest właścicielem grupy Atmagon, dyrektorem Pracowni Rozwoju Kompetencji, współzałożycielem Holi Centrum Mindfulness, wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego i koordynatorem studiów podyplomowych Life-coachingu oraz Coachingu i mentoringu organizacyjnego na UŁ, członkiem międzynarodowej grupy doradczej Consulman S.p.A. Pełni rolę Rzecznika prasowego w Izbie Coachingu.

Jego praktykę coachingu kształtowały podejścia IAC Masteries®, Transformational Triple-loop Coaching, CoachWise™, których szkół jest absolwentem i współpracownikiem. Specjalizuje się w pogłębionej pracy z tożsamością, wspieraniu transformacji osobistej i organizacyjnej, rozwiązaniach systemowych oraz interakcji symbolicznej. Od kilkunastu lat wspiera klientów indywidualnych i korporacyjnych, wypracowując łącznie ponad 1100 godzin coachingu i blisko 12 tysięcy godzin szkoleń i doradztwa. Realizował duże projekty dla Philips Lighting, Indesit Company, FIAT Group, Saab AB, Emerson Industrial, TRW, Brembo, Lacroix, Commerzbank AG, Reiffeisen Bank, PZU S.A, PKP Cargo, KGHM Polska Miedz S.A. i wielu mniejszych firm.

Równolegle ze swoją aktywnością biznesową, prowadzi prace badawcze nad rozwojem osobistym i zawodowym. Jest członkiem Rady Transdyscyplinarnej Sieci Badań Jakościowych oraz vice-przewodniczącym Research Network ESA, ekspertem metodyki GTM oraz propagatorem nauki interpretatywnej, pragmatyzmu i podejść fenomenologicznych oraz kontemplatywnych w badaniach. Nagradzany za osiągnięcia naukowe, jest autorem licznych publikacji, opracowań naukowych i specjalistycznych w tym współautorem bestsellera „Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju” (Wolters Kluwer 2012, wyd. II 2013). www.coach-mentor.edu.pl www.life-coaching.edu.pl