O Mnie

Nazywam się Aneta Jurewicz
Kim jestem?

Jestem coachem. Mam wrażenie, że byłam nim zawsze… później znalazłam tylko tego definicję…

Posiadam akredytację na poziomie ACC przez International Coach Federation.

Jestem Mentor Coachem ICF GLOBAL, co oznacza, że prowadzę procesy mentorcoachingowe i superwizje dla coachów ubiegających się o certyfikat ICF.

Jestem członkiem komisji ds. nauki ICF Polska.

Jestem Certyfikowanym Masterem Hipnozy i Hipnoterapii w Polskim Instytucie Hipnozy. (numer członkowski Polskiego Instytutu Hipnozy: 18066) W Hipnozie pracuję w oparciu o standardy: The International Association of Professional Conversational Hypnotists oraz British Association of Hypnotheraphy.

Jestem wykładowcą i trenerem coachingu. Jako coach praktyk dzielę się swoim doświadczeniem z przyszłymi coachami na Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach: Coaching i Mentoring Organizacyjny oraz Life Coaching.

Jako trener coachingu prowadziłam coachów w Szkole Coachów Biznesu Akademii SET.

Jestem coachem grupowym i zespołowym doświadczającym skuteczności tego rodzaju procesu rozwojowego w zespołach sprzedażowych różnych organizacji.

Obszary mojej specjalizacji coachingowej:

Business coaching- wspieranie pracowników różnego szczebla w organizacjach, w zwiększaniu efektywności w obszarach: sprzedażowych, marketingu, zarządzania czasem ,realizacji celów, funkcjonowania w zespole.

Executive coaching – wspieranie menedżerów w organizacjach w obszarach: zarządzania, budowania zespołu, osobistej efektywności.

Life coaching- wspieranie w podejmowaniu życiowych zmian.

Coaching osobistej efektywności – zwiększanie efektywności w takich obszarach jak: komunikacja, asertywność, budowanie pewności siebie, trudne relacje, narzędzia zarządzania sobą w czasie, balans i równowaga.

Coaching zespołowy – wspieranie zespołów w podnoszeniu ich efektywności zarówno zadaniowej jak i relacyjnej.

Coaching dla trenerów i coachów – rozwój kompetencji trenerskich i coachingowych i wzmacnianie pozycji w roli trenera i coacha

Jestem ceryfikowanym trenerem biznesu. W roli trenera trenerów i superwizora prowadziłam warsztaty w Szkole Trenerów Biznesu Akademii SET.

Posiadam ponad 10 letnie doświadczenie w firmach farmaceutycznych na stanowiskach sprzedażowych.

Jako wieloletni trener produktowy, prezenter dla lekarzy rożnych specjalności, tworzyłam i organizowałam Ogólnopolskie Konferencje Naukowe i Warsztaty. Dziś wykorzystuje swoje doświadczenie w branży medyczno-farmaceutycznej tworząc procesy rozwojowe dla lekarzy. Jestem autorem AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LEKARZY, którą we współpracy z firmą YOUVENA prowadzę, szkoląc lekarzy z biznesu. Jestem dyrektorem merytorycznym YOUVENA.

Obszary mojej specjalizacji trenerskiej:

 • rozwój kompetencji coachingowych
 • rozwój kompetencji trenerskich
 • rozwój kompetencji sprzedażowych
 • rozwój kompetencji managerskich
 • rozwój kompetencji miękkich

Moje przygotowanie merytoryczne:

 • Uniwersytet Łódzki – Pedagogika
 • Trening Interpersonalny
 • Szkoła Trenerów Biznesu Akademii SET®
 • Kurs – Warsztaty Pracy z Grupą(Grupa SET)
 • Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys–projekt Trener Sukcesu-Projektowanie i tworzenie szkoleń
 • Szkoła Coachów Biznesu Akademii SET
 • Szkoła Coachingu Grupowego i Zespołowego Pracowni Coachingu Novo
 • Akredytacja International Coach Federation na poziomie ACC
 • Mentor Coach International Coach Federation Global
omnie