ATCA_logo_COLOR

Szkoła Team Coachingu

dla Agile Coachów i Scrum Masterów

Kompleksowy Projekt Rozwojowy pozwalający uzyskać kompetencje oraz certyfikat

Agile Team Coacha ©

Program Szkoły przygotowuje do pracy coachingowej z Zespołami Scrumowymi.

Edycja Warszawa 2017

Agile Team Coaching Academy © to pierwsza i jedyna w Polsce szkoła coachingu grupowego i zespołowego specjalnie dedykowana Agile Coachom i Scrum Masterom, dostosowana do realnych potrzeb pracy z Zespołem Scrumowym.

Coaching jest doskonałą metodą pracy z Zespołami Scrumowymi, ale wymaga kompetencji daleko wykraczających poza standardowe umiejętności Agile Coacha czy Scrum Mastera. Agile Team Coaching Academy © powstała z myślą o Agile Coachach i Scrum Masterach, którzy potrzebują efektywnych narzędzi i specyficznych umiejętności do tego, aby móc wyzwolić potencjał, który tkwi w Zespole Scrumowym.

Agile Team Coaching Academy © to kompleksowy program przygotowujący do pracy Agile Team Coacha:

 • Program obejmuje 48 godzin szkolenia z zakresu Agile Team Coachingu (3 zjazdy weekendowe po 16h)

 • Program jest oparty o standardy coachingowe International Coach Federation zgodne ze standardami największej organizacji zrzeszającej coachów na świecie.

 • Program został zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczał wiedzy, narzędzi i umiejętności wykorzystywanych przez Agile Coacha/Scrum Mastera w celu:

  • efektywnego budowania samoorganizujących się zespołów

  • wspierania kultury udzielania informacji zwrotne

  • budowania pozytywnych relacji pomiędzy członkami w zespole Scrumowym

  • wypracowania zasad współpracy podczas sytuacji konfliktowych

  • wspierania zespołu w generowaniu nowych rozwiązań.

 • Program składa się ze sprawdzonych narzędzi coachingu zespołowego i grupowego. Przy tworzeniu modułów szkoleniowych odwołujemy się do zweryfikowanych teorii i modeli – zgodnie z ideą coachingu opartego na dowodach (Evidence Based Coaching).

 • Program Agile Team Coach Academy © został tak pomyślany, aby stworzyć maksymalnie dużo okazji do praktykowania prowadzenia sesji Agile Team Coachingu. Każdy z uczestników programu będzie miał okazję, w ramach szkoły, poprowadzić fragmenty sesji Agile Team Coachingu i otrzymać kompleksową informację zwrotną.

Dlaczego Agile Team Coaching Academy©?

Agile Team Coaching Academy © to kompleksowe rozwiązanie dla Agile Coacha i Scrum Mastera. Perspektywa narzędzi Team Coachingu dostosowana całkowicie do pracy w realiach i środowisku Agile/Scruma. Agile Team Coaching Academy © prowadzą Mentor Coachowie ICF, coachowie z certyfikatami ICF oraz trenerzy i coachowie będący Scrum Masterami i Agile Coachami, posiadający certyfikaty Professional Scrum Master oraz Certified Scrum Master.

Po ukończeniu Agile Team Coaching Academy © uczestnik otrzyma certyfikat

Agile Team Coacha © potwierdzający jego kompetencje do budowania Zespołu Scrumowego metodami coachingu zespołowego i grupowego.

Cele szkoły

 • Rozwój umiejętności Team Coachingowych w pracy z Zespołami Scrumowymi

 • Rozwój umiejętności przełączania się między rolami mentora/coacha/trenera/facylitatora

 • Prezentacja sprawdzonych narzędzi i technik stymulujących pracę Zespołów Scrumowych

 • Stworzenie okazji do doświadczenia na sobie coachingu grupowego i zespołowego

 • Stworzenie okazji do prowadzenia sesji Agile Team Coachingu i otrzymania informacji zwrotnej

 • Stworzenie okazji do projektowania własnych narzędzi Team Coachingu przy wsparciu Trenerów.

 • Wsparcie na etapie wdrażania nabytych umiejętności.

ZJAZD 1

Koncentrować się będzie na osadzeniu uczestników w istocie pracy metodami coachingu zespołowego i grupowego. Uczestnicy doświadczą tego, co różni coaching zespołowy od grupowego i jakie umiejętności musi posiadać Agile Team Coach © chcący  prowadzić swoje zespoły wspierając się narzędziami coachingowymi. W trakcie dwóch dni szkoleniowych będziemy osadzać techniki Team Coachingu w modelu GROW. Każde poznane i doświadczone narzędzie coachingowe będzie do wykorzystania dla Scrum Mastera/Agile Coacha na różnym etapie w procesie z zespołem.

W programie zjazdu 1 będzie:

 • Specyfika i warunki coachingu Zespołu Scrumowego i coachingu grupowego

 • Praca z wizją i celami w zespole metodą Business Team Vision ©: wizja zespołu, cel sprintu ustalony z Product Ownerem, cel indywidualny

 • Kontrakt Wartości © – technika pracy w celu ustalenia wartości zespołu

 • Model 6 Znaków © – technika pracy ujawniająca potrzebne zasoby zespołu

 • Analiza Barier © – metoda do pracy z ograniczeniami zespołu

 • Praca nad generowaniem rozwiązań metodą Potential Extraction Map ©

ZJAZD 2

Prowadzenie przez uczestników sesji coachingu zespołu scrumowego według struktur dostarczonych po 1 zjeździe i w konsultacji z Mentor Coachem.

Po zakończeniu zjazdu 1 uczestnicy otrzymają szczegółowe instrukcje pracy z narzędziem Team Coachingu, który będą prowadzić w roli Agile Team Coacha ©, podczas dwóch dni zjazdu 2. Etap przygotowania do prowadzenia odbędzie się pod okiem trenerów prowadzących.

Podczas zjazdu 2 kolejno będą odbywać się wystąpienia uczestników, którzy pod czujnym okiem trenerów prowadzić będą na grupie, przydzielone narzędzie. Program zjazdu 2 został ułożony w oparciu o doświadczenie trenerów, coachów prowadzących procesy dydaktyczne w szkołach Team Coachingu. Takie zanurzenie w doświadczeniu, w roli prowadzącego proces pod superwizją grupy i mentor coacha daje najszybsze rezultaty w rozwoju kompetencji coachingowych Agile Team Coacha ©. Przy okazji grupa dostaje i doświadcza nowych narzędzi do swojej skrzynki Team Coacha.

Prowadzenie przez uczestników sesji coachingu zespołu scrumowego według struktur dostarczonych po 1 zjeździe i w konsultacji z Mentor Coachem.

Struktury do wykorzystania:

 • Group Coaching Debate Method © – technika pozwalająca na wsparcie członków zespołu wszukaniu rozwiązań dla osoby mierzącej się z wyzwaniem

 • Model 7 Perspektyw © – technika pracy do wykorzystania przez scrum mastera podczas retrospekcji

 • Active Creation Method © – metoda pracy do generowania kreatywnych rozwiązań

 • Mapa Inspiracji Grupy © – metoda wsparcia zespołu do mierzenia się z wyzwaniami

 • Metody ze zjazdu 1

ZJAZD 3

Zjazd 3 integruje wszystkie wykształcone umiejętności Agile Team Coacha ©. Osadza je w kompetencjach coachingowych oraz w procesie zespołu scrumowego. Jest okazją do wykorzystania zdobytych wcześniej doświadczeń i wiedzy, do kreowania własnych narzędzi Team Coachingu w zależności od aktualnej potrzeby zespołu scrumowego. Pokazuje zasoby uczestników do tworzenia własnych autorskich narzędzi coachingu zespołowego, w oparciu o jego istotę i założenia. Jest też egzaminem wewnętrznym Agile Team Coach Academy ©. Zjazd 3 to również okazja do wymiany doświadczeń o sytuacjach trudnych w procesie coachingu zespołu i pracy Scrum Mastera/Team Coacha. Będzie okazją do poznania technik prewencji w walce z oporem i sytuacjami trudnymi.

 • Wystąpienia Autorskie Uczestników – prezentacja zaprojektowanego własnego narzędzia do wykorzystania w pracy Scrum Mastera/Agile Coacha. Narzędzie będzie projektowane przy wsparciu coachów/trenerów prowadzących.

 • Specyficzne wyzwania i sytuacje trudne w pracy Scrum Mastera/Agile Coacha. Wymiana doświadczeń praktyków Scruma.

 • Praca z oporem i konfliktem, źródła konfliktu, techniki prewencji w prowadzeniu procesu Agile

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik otrzyma:

 • Materiały dydaktyczne w formie segregatorów szkoleniowych z ćwiczeniami realizowanymi podczas zajęć.

 • Materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, wraz z prezentacjami wykorzystywanymi przez trenerów podczas szkoleń.

 • Zadania wdrożeniowe do samodzielnej realizacji zgodnie z programem Agile Team Coach Academy©

Dyplom

Każdy uczestnik AGILE TEAM COACH ACADEMY©

otrzyma dyplom potwierdzający zdobycie nowych kompetencji oraz tytuł Agile Team Coacha ©. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest udział w 100% sesji szkoleniowych i sesji Agile Team Coachingowych.

IMG_3370

ANETA JUREWICZ

Dyrektor Programowy Agile Team Coaching Academy ©

Właścicielka JUREWICZ COACHING PROJEKT, Mentor Coach ICF POLSKA, trener, coach ACC International Coach Federation, wykładowca, Członek komisji ds. Nauki International Coach Federation Polska. Certyfikowany Coach Zespołowy i Grupowy, Pedagog. Prelegent na Ogólnopolskich Konferencjach branży szkoleniowej. Wykładowca i trener coachingu na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, kierunkach: Coaching i Mentoring Organizacyjny oraz Life Coaching. Trener Coachingu w Szkole Coachów Akademii SET. Prowadzi warsztaty w Szkole Trenerów Biznesu Akademii SET.

Coaching jest jej ogromną pasją, specjalizuje się w prowadzeniu coachingu wyższej i średniej kadry managerskiej oraz coachingu zespołów szczególnie w branży medycznej, farmaceutycznej i finansowej. Prowadzi autorskie warsztaty: Manager Coachem, przygotowując managerów do korzystania z narzędzi coachingowych w zarządzaniu. W roli Executive Coacha, Coacha zepołowego i grupowego pracowała min dla: S7 Mediacal Coampany, Pramerica, Nest Bank, Bank Pocztowy, Getin Bank, BGK, Santander Consumer Bank, PKO BP, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Berlin Chemie, Polpharma, Angelinii Pharma, Gedeon Richter, Glaxo Smith Kline, Astellas Pharma, BSH, Wika Polska, Ventra Clima, Rezal oraz dla szeregu marek prywatnych placówek medycznych i sieci aptek.

Wpisana na listę Mentor Coachów ICF Global prowadzi mentorcoaching i superwizje dla coachów w procesie akredytacji ICF.

Autorka rubryki coaching w czasopismach: BUSINESSMAN.PL i ALTER BUSINESS.INFO. oraz redaktorka działu Business w KOBBIECIARNI.

Wolontariusz Fundacji Gajusz

ech

Ewa Chuda

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w świecie IT jako programista, analityk biznesowy, systemowy oraz IT Project Manager. Jako Scrum Master od 3 lat buduje efektywne zespoły, w których członkowie ufają sobie nawzajem, dyskutują na temat własnych doświadczeń, obaw, zachowań i prowadzą gorące dyskusje dotyczące kluczowych kwestii dla osiągnięcia sukcesu. Dzięki takiemu podejściu praca zespołowa jest codziennym elementem pracy, w której osoby działają razem i pracują dla dobra całego zespołu.

Liderka Trójmiejskiej społeczności Geek Girls Carrots, skupiającej kobiety pasjonujące się nowymi technologiami. Członkini Gdyńskiego klubu Toastmasters, gdzie szlifuje umiejętności przekazania swojej wiedzy słuchaczom, tak aby podczas prezentacji dobrze się bawili, wysłuchali, ale przede wszystkim zapamiętali.

Posiada dyplom ukończenia Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego NOVO, Szkoły Coachów Akademii SET oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET.

Pracowała dla takich firm jak: AT&T, Lucent Technologies, GE Money Bank, Atena, PGS Software.

Zadaje pytania, szuka odpowiedzi, upraszcza. Podróżuje, planuje, organizuje.

_DSC8850a ok ok

Tomasz Chudy

W ponad 20 letnim życiu zawodowym występował w różnych rolach: programisty, team lidera, scrum mastera oraz managera zespołów testerów i programistów. Jako Scrum Master od ponad 5 lat pracuje z zespołami wspierając ich w tworzeniu wartościowych produktów, inspiruje i kładzie nacisk na indywidualne predyspozycje każdego z członków zespołu, którzy finalnie tworzą efektywny zespół.

Członek Gdyńskiego klubu Toastmasters, gdzie rozwija umiejętności przekazania swojej wiedzy słuchaczom, te umiejętności wykorzystuje w zespołach projektowych do pogłębiania umiejętności liderskich i komunikacyjnych. Posiada dyplom ukończenia Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego NOVO, Szkoły Coachów Akademii SET oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET.

Pracował dla takich firm jak: AT&T, Lucent Technologies, Gemplus, Intel Poland, NORDEA.

Sparwia, że zespoły pracują w harmonii, świetnie się komunikują.

Informacje organizacyjne

Twoja inwestycja:

Cena 3 zjazdów Agile Team Coach Academy © – 3990 zł brutto

Start Agile Team Coaching Academy © edycja Warszawa 2017 odbędzie się w następujących terminach:

ZJAZD 1:

Warszawa- dokładne miejsce szkolenia podamy po zapisie.

ZJAZD 2:

 Warszawa- dokładne miejsce szkolenia podamy po zjeździe 1

ZJAZD 3:

Warszawa- dokładne miejsce szkolenia podamy po zjeździe 2

ZAPISY:

academy@agileteamcoach.pl

Tel: 791 518 909

Gwarancja miejsca to wpłata 50% ceny Agile Team Coach Academy©

Twoja inwestycja:

Cena 3 zjazdów Agile Team Coach Academy © – 3990 zł + vat 23%